Cadre Employee Information

S.No. Name Posting D.O.B D.O.J D.O.R
1 DR RAJENDRA KUMAR DOORWAR MPCDF 26/06/1963 01/07/1985 30/06/2025
2 DVKV RAO MPCDF 23/12/1960 10/01/1984 31/12/2022
3 SUBHASH CHANDRA MISHRA MPCDF 06/12/1979 24/05/2017 31/12/2041
4 ANIL KASHIV MPCDF 31/10/1962 25/10/1983 31/10/2024
5 ASEEM NIGAM MPCDF 10/11/1964 20/09/1989 30/11/2026
6 SANDEEP SHARNAGAT MPCDF 03/03/1988 13/04/2017 31/03/2050
7 BHAGYASHRI BAJAJ MPCDF 10/01/1988 25/11/2016 31/01/2050
8 DEVENDRA KUMAR PANDEY MPCDF 07/01/1967 02/05/1989 31/01/2029
9 INTEKHAB HUSSAIN MPCDF 26/07/1976 01/11/2007 31/07/2038
10 MAMATA SHRIVASTAVA MPCDF 06/02/1961 01/04/1979 28/02/2023
11 NIKET AGRAWAL MPCDF 25/03/1983 26/08/2013 31/03/2045
12 BAL SINGH GEHLOT BKDS 05/07/1988 27/09/2016 31/07/2050
13 HEMRAJ SINGH PATEL BKDS 26/07/1963 12/01/1990 31/07/2025
14 JITENDRA GEHLOT BKDS 25/12/1992 15/11/2016 30/12/2054
15 KAMAL B YADAV BKDS 27/05/1964 18/01/1990 31/05/2026
16 PRADEEP KUMAR SHUKLA BKDS 06/03/1962 08/11/1983 31/03/2024
17 RAJESH VIJAYVARGIYA BKDS 15/09/1966 18/10/1988 30/09/2028
18 RAJESH WARKHADE BKDS 11/02/1981 26/02/2010 28/02/2043
19 SANJAY AHIRWAR BKDS 03/12/1989 01/10/2016 31/12/2051
20 YOGENDRA SHUKLA BKDS 29/10/1976 28/10/2016 31/10/2038
21 YOGESH MUKATI BKDS 24/03/1984 10/07/2017 31/03/2046
22 MUKESH KAUSHAL BKDS 10/12/1982 28/09/2016 31/12/2044
23 BHUVNESH KUMAR SAHU BKDS 12-11-61 17/04/1985 31/12/2023
24 RAVINDRA PRATAP SINGH TIWARI BSDS 31/08/1969 24/08/2009 31/08/2031
25 KANCHAN KUMAR SAXENA BSDS 18/07/1961 25/07/1981 31/07/2023
26 AJAY SHAH BSDS 09/12/1978 10/09/2007 31/12/2040
27 BHARAT KUMAR ARORA BSDS 15/05/1962 28/04/1986 31/05/2024
28 JEETENDRA SINGH TOMAR BSDS 01/05/1964 01/06/1993 30/04/2026
29 KAILASH SHANKAR MISHRA BSDS 05/08/1961 10/07/1987 31/08/2023
30 SHALABH SIYOTE BSDS 19/07/1973 10/09/2007 31/07/2035
31 R.K.SINGH BSDS 22/04/1961 03/04/1982 30/04/2023
32 AJAY SIROHI BSDS 11/08/1966 08/10/1988 31/08/2028
33 AMIT KUMAR SAXENA BSDS 12/07/1988 30/11/2016 31/07/2050
34 ANAMIKA TIWARI BSDS 19/01/1986 30/01/2017 31/01/2048
35 KRIPAL SINGH DUGARIYA BSDS 04/03/1988 21/09/2017 31/03/2050
36 KRISHNA DAS GUPTA BSDS 20/04/1960 05/01/1983 30/04/2022
37 MANISH SHARMA BSDS 10/05/1989 01/02/2018 31/05/2051
38 NARESH SINGH NARVARIYA BSDS 05/06/1984 28/09/2016 30/06/2046
39 POONAM BASTWAR BSDS 22/10/1991 10/01/2016 31/10/2053
40 PRAJNA JHA BSDS 15/09/1989 01/10/2016 30/09/2051
41 PRAMESH KUMAR KOURAV BSDS 26/06/1982 21/11/2016 30/06/2044
42 RAJESH CHARTHAD BSDS 28/06/1975 11/01/2007 30/06/2037
43 M S ARYA BSDS 28/04/1972 11/01/2007 30/04/2034
44 SUBODH AGRAWAL BSDS 15/06/1960 04/12/1982 30/06/2022
45 SUNIL KUMAR VERMA BSDS 16/01/1967 05/06/1989 31/01/2029
46 SURESH KUMAR RAHANGDALE BSDS 14/04/1986 28/09/2016 30/04/2048
47 UMA MALVIYA BSDS 02/05/1984 02/02/2011 31/05/2046
48 VIJAY KUMAR AGRAWAL BSDS 30/01/1989 28/09/2016 31/01/2051
49 VIJAY KUMAR DHURWAY BSDS 25/06/1991 27/09/2016 30/06/2053
50 PRASOON SINGH BSDS 27/09/1986 14/02/2017 30/09/2048
51 SANJAY GOUR BSDS 01-10-68 05/11/1989 31/01/2030
52 ANURAG SINGH SENGAR GSDS 04/08/1973 10/09/2007 31/08/2035
53 GIRIJA SHANKAR PACHORI GSDS 05/06/1966 13/10/1988 30/06/2028
54 KRISHNA PRAKASH VIJAY GSDS 08/01/1960 21/02/1983 31/01/2022
55 RENU DUBEY SHARMA GSDS 04/05/1990 29/09/2016 31/05/2052
56 DEVENDRA KUMAR SHUKLA GSDS 31/03/1965 01/04/1989 31/03/2027
57 PANKAJ PANDEY GSDS 30/06/1989 24/09/2018 30/06/2051
58 A N MISHRA GSDS 28/03/1965 21/11/1988 31/03/2027
59 ALOK KUMAR PANDEY GSDS 20/07/1988 23/02/2017 31/07/2050
60 M K DHAKAD GSDS 07-07-65 10/10/1988 31/07/2027
61 NISHANT GARG ISDS 01/09/1980 10/09/2007 31/08/2042
62 AWADHESH NARAYAN DWIVEDI ISDS 26/01/1960 16/07/1981 31/01/2022
63 MANOJ KUMAR DIXIT ISDS 16/03/1960 09/11/1981 31/03/2022
64 SOHAN SINGH KANESH ISDS 10/01/1985 27/01/2017 31/01/2047
65 OM PRAKASH JHA ISDS 01/01/1960 05/07/1985 31/12/2021
66 VIRENDRA PARIHAR ISDS 04/01/1963 08/09/1989 31/01/2025
67 BHARTI KAMAL ISDS 08/01/1978 15/02/2011 31/01/2040
68 DIVYA SINGH PARIHAR ISDS 15/08/1987 11/11/2016 31/08/2049
69 ANUJ KUMAR ISDS 09-02-65 22/10/1988 30/09/2027
70 DR CHANDRABHAN SINGH ISDS 01/02/1974 01/10/2009 31/01/2036
71 DR SANJAY KUMAR GOUR ISDS 30/05/1960 20/04/1984 31/05/2022
72 KUMARI LEENA PANDRO ISDS 03/03/1991 13/02/2017 31/03/2053
73 ARVIND KUMAR NAGAR ISDS 02/06/1992 10/08/2017 30/06/2054
74 GANPAT LAL BIRAM ISDS 24/02/1970 01/11/2007 28/02/2032
75 MAQ QURESHI ISDS 04/03/1963 17/05/1982 31/03/2025
76 NARAYAN PRASAD SAHU ISDS 20/07/1963 10/11/1988 31/07/2025
77 RAJKUMAR CHANDRAVANSHI ISDS 06/06/1991 23/02/2017 30/06/2053
78 RANDHIR SINGH PURI ISDS 16/04/1961 17/01/1983 30/04/2023
79 RAVI KUMAR ANGARE ISDS 28/03/1988 30/03/2017 31/03/2050
80 ROHIT MISHRA ISDS 04/10/1990 13/02/2017 31/10/2052
81 S G JADHAV ISDS 01/01/1960 02/02/1983 31/12/2021
82 SURESH MANGALU PATEL ISDS 01/06/1964 12/01/1988 31/05/2026
83 YOGESH VERMA ISDS 16/12/1964 05/11/1988 31/12/2026
84 SUPRIYA MARKAM ISDS 20/04/1992 29/09/2016 30/04/2054
85 VARSHA SINGARE ISDS 23/01/1986 23/01/2017 31/01/2048
86 DEEPAK KUMAR SHARMA JSDS 13/11/1967 05/11/1989 30/11/2029
87 SYED SABIR ALI JSDS 05/04/1962 06/10/1983 30/04/2024
88 DR NAVNEET SAXENA JSDS 25/06/1961 04/07/1985 30/06/2023
89 ANAND CHOUKSEY JSDS 17/06/1966 24/10/1988 30/06/2028
90 DHARAMVIR SINGH JSDS 26/07/1979 21/02/2011 31/07/2041
91 CHANDRA MANI DWIVEDI JSDS 28/06/1963 02/05/1989 30/06/2025
92 CHANDRABHAN BHALAVI JSDS 20/01/1990 07/11/2016 31/01/2052
93 JITENDRA KUMAR JOSHI JSDS 07/08/1964 01/12/1988 31/08/2026
94 MADHURI SONEKAR JSDS 01/02/1991 28/11/2016 31/01/2053
95 NIDHI SINGH RAJPOOT JSDS 23/05/1993 28/09/2016 31/05/2055
96 PAYAL DAHATE JSDS 08/07/1989 01/12/2016 31/07/2051
97 RAMA SHANKAR PANDYAR JSDS 14/03/1962 23/09/1985 31/03/2024
98 SHASHIKANT SONI JSDS 10/06/1992 26/09/2016 30/06/2054
99 SNEHLATA VERMA JSDS 30/04/1988 26/09/2016 30/04/2050
100 VIRENDRA KUMAR RAWAT JSDS 10/06/1960 14/02/1983 30/06/2022
101 ARUN KUMAR CHOUDHARY USDS 26/05/1965 11/10/1988 31/05/2027
102 DHARM PAL SINGH USDS 28/03/1975 09/10/2007 31/03/2037
103 MANOJ SHEDHANI USDS 18/08/1962 04/07/1986 31/08/2024
104 PVN REDDY USDS 06/06/1961 12/12/1984 30/06/2023
105 BAL KRISHANA MAURYA USDS 10/09/1966 01/05/1989 30/09/2028
106 CHANDRA PRAKASH DAHIYA USDS 14/01/1981 15/02/2010 31/01/2043
107 SATISH CHANDRA TIWARI USDS 16/10/1960 07/02/1983 31/10/2022
108 SURESH KUMAR AHAKE USDS 15/03/1984 15/11/2016 31/03/2046
109 RAJESH GOYAL USDS 15/09/1967 29/04/1989 30/09/2029
110 DR ASHOK KUMAR KHARE USDS 10/07/1963 01/09/1993 31/07/2025